Solvency 2 sürecinin kredi notuna katkısını yönetmek

Değerlendirme kuruluşlarının bir sigorta şirketi olarak, ne kadar sermaye ayrılması gerektiği konusundaki etkisi büyüktür. Bu nedenle bu kuruluşlar, çoğu zaman yarı-düzenleyici kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Resmi regulasyonlar ve değerlendirme kuruluşlarının kriterleri Solvency II sonrası daha da yakın hale gelmiştir. Buna rağmen önemli konularda resmi regulasyonlar, değerlendirme kuruluşlarının analizlerine ters düşebilmektedir.

Site Footer

Sliding Sidebar