Big Data ve Sigortacılık

2008 yılında internete bağlı olan cihazların sayısı, gezegende yaşayan insan sayısının -6.7 milyar – üzerine çıktı. Önümüzdeki yıl ise bu cihazların sayısının 1 trilyona yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

Bu cihazlar tarafından kayıt altında tutulan bilgi sigortacıları da ilgilendiriyor ve sigortacılar artık bu dataları analiz etmek ve işlemek için yoğun çaba sarfetmeye başladılar.

Tüm yaşamımızda örneklerini gördüğümüz gibi, iş yaşamı da giderek dijitalleşiyor ve bizler bu süreci ve tekil olayların birbiri ile olan ilişkisini anlayarak yöntemlerimizi değiştirmeliyiz.

HP Labs Kıdemli Araştırmacısı Peter Hartwell bu dönüşümü şu şekilde ifade ediyor : “Tıpkı internetin iletişim alanında yaptığı devrim gibi; sanal aleme iliştirilmiş bir trilyon sensör – bilgisayar, server, yazılım ya da servis- Dünya’nın kalp atışını duymak, insanlar arasındaki etkileşime tesir etmek mümkün olacak”

Big Data 1

Verilerin kapitalizasyonu

Dünyanın geri kalanı gibi; bir çok sanayi şirketi halihazırda ellerinde tuttukları verileri yeniden analiz edip, yorumlamaya odaklanmış durumda. Inhouse olarak tutulan verilerin, şirket veritabanlarını sömürmesine izin vermek istemiyor ve mevcut verileri işleyerek yeni değerler üretmeye hazırlanıyor.

Sigortacılar ise Dünya’nın nabzını hissedebilmek için çalışmalar yapıyor ve meydana gelen olaylar ile ticari kayıplar arasında direkt ya da indirekt bir korelasyon saptamaya, data toplama, oluşturma, dönüştürme ve saklama konusunda önemli yatırımlar yapmayı planlıyor.

Diğer kaynaklar ile senkronize olmak

Sadece risk yönetimi alanında, Big Data ile ilgili projelere bu yıl 470 milyon USD harcanacağı, 2016’da ise bu rakamın 730 milyon USD’ye yükseleceği tahmin ediliyor (Celent / Bilişim Şirketi)

Bu projeler ana odağı aşağıdaki şekilde olması bekleniyor :

1.Risk değerlendirme ve ölçme
2.Risk kontrol ve izleme
3.Risk raporlama ve yönetişim
4.Front office ve risk operasyonları

Konsolide edilmiş olan bilginin bileşenlerine inerek, yukarıdaki 4 odak; risk modellemesi, senaryo analizleri, fraud saptama, risk bazlı fiyatlama ve kanuni raporlamalara genişleyecektir.

Fraud saptama, sigortacılık sektörünün Big Data yatırımları için kilit öneme sahiptir. İngiltere’de Claims and Underwriting Exchange (CUE – bkz. http://www.insurancedatabases.co.uk/) ve My Licence projeleri kapsamında; Sürücü ve Araç Lisanslama Ajansı (DVLA) veritabanını sigortacılara açmış ve sigortacıların poliçe talebi aşamasında doldurulan form ile gerçek verileri karşılaştırmasına imkan veren bir yapı geliştirilmiştir.

Bir çok kaynaktan veri çekilmesi sektöre hasar yönetimi aşamasında da -örneğin sel basmış yerlerin tespit edilmesi gibi – fayda sağlayacaktır. Sigortacılar Google tarafından sağlanan anlık haritalar ve bilgilendirme ile tespitlerini, değerlendirmelerini, eksper atamalarını kolayca yapabileceklerdir.

Aşağıda Big Data ile yapılan bazı projeleri bulabilirsiniz.

1.Google Crisis Map

https://google.org/crisismap/weather_and_events
Google Crisis Map
Google Crisis Map

İlk olarak 2012 yılında kullanılmaya başlanan Google Crisis Map, Sandy kasırgasını interaktif bir harita üzerinde büyüklük, şekil, hız ve yön katmanlarına ayırdı. Ayrıca trafik verisi, tahliye güzergahları, sel alanları ve sığınak merkezlerini canlı olarak sundu.

Google 2014 senesinde ise ABD orman yangını sezonunda benzer bir sistemi yayınlamaya başladı. Şu anda Colombia Universitesi Hidroloji, Meteoroloji ve Çevre Çalışmaları ile Ulusal Felaket Risk Yönetimi Kuruluşu ile ortaklık kurmuştur. Böylece halka, bir doğal afetten önce, doğal afet anında ya da doğal afetten sonra bilgi verilmektedir.

Ayrıca sigortacılar periyodik uydu fotoğrafları ile hasarın büyüklüğü hakkında yararlı bilgiler edinmektedir.

2.Willis Oil Spill Model

Mexico Körfezi Petrol Sızıntısı
Mexico Körfezi Petrol Sızıntısı

Big Data kullanılarak oluşturulan bu model ile müşterilerin potansiyel hasarlar hakkında tahmini bilgilere sahip olmaları sağlanmaktadır.

Mexico Körfezi’nde yaşanan petrol sızıntısından sonra Willis, Florida Eyaleti ile ortak bir çalışma yürüterek, eyalet için potansiyel riskleri saptamaya çalışmıştır. Çalışmada petrol sızıntısının frekans, yoğunluk ve maliyet noktalarına odaklanılmıştır. ABD hükümetinden alınan bilgiler ve Birleşik Devletler Jeoloji Raporu’ndan faydalanarak oluşturulan model ile tüm Dünya genelinde oluşabilecek muhtemel senaryoların potansiyel maliyetleri hesaplanabilmektedir.

Model, Underwriter’lara daha isabetli risk analizi ve fiyatlama yapma şansı vermektedir.

Yanıt ver:

Your email address will not be published.

Site Footer