IoT ve Sigortacılık

Internet of Things, yani “nesnelerin interneti” (IoT) ile Türk sigorta sektörü arasındaki ilişkisi şu anda akıllı telefon appleri’nden alınan verilerden ibaret. Halbuki uluslararası piyasalarda büyük firmalar bu konuda öncü olma avantajını yaşamak için uzun süredir çalışmaya başladı ve yakın zamanda bunların örneklerini gördük. Diğer firmalar ise daha çok “bekle ve gör” stratejisini takip ediyor ancak zamanın artık daha kısa sürede sonuç verdiği gerçeği göz önüne alındığında bu konuda hızla çalışmaya başlamakta fayda var.

IoT gerçeği üzerine hızla eğilen ve yatırım yapan firmalar şu anda sensörler, giyilebilir teknoloji ürünleri, telematics cihazları ve ağ yöneticileri ile risk değerlendirme ve sigortalının riskten kaçınması alanlarında fark yaratmaya başladılar bile.

IoT nedir?

Aslında en basitçe data üreten ve bunu belli kanallar ile önceden belirlenmiş işleyicilere ve/veya diğer cihazlara gönderen/gönderebilen cihazlar olarak tanımlanabilir.  Yangın Sigortası’nda uzun zamandan beri risk analiz ve riski önleme yöntemlerinden “sprinkler”ı düşünün. Sprinkler, duman ortaya çıktığında, ortama fıskiyeler ile su atıyordu ve yangının sönmesini sağlıyordu. Ancak bu esnada küçük bir yangında bile heryere su verildiği için, ortamdaki eşyaların tümü su nedeniyle zarar görebiliyordu. Yine de Sprinkler’in varlığı halinde yangın sigorta primi daha düşük çıkıyordu. İşte IoT ile yangının hangi bölgede meydana geldiği, suyun nerelere verilmesinin şart olduğu dahası yangının neden çıktığına dair bilgiler bir merkeze aktarılabilir hale geldi.

Günümüzde ise evlerde ve otomobillerde bulunan sensörlerden, giyilebilir teknoloji ürünlerinden veri çekerek riski hesaplamak ya da önlemek mümkün.

Giyilebilir veya Kişisel Teknoloji (Fit Tech)

Kalp atış hızının, atılan adımların ve diğer sağlık verilerinin izlenmesi artık mümkün. Genellikle akıllı bileklik veya akıllı saatler aracılığı ile şu anda kalp atış hızı, adım, hareketsiz geçen saatler raporlanmaya başladı. Şu anda ise prototipleri geliştirilen çipler ile kan değerleri, EKG ve hatta otomatik ilaç dozajları ayarlamak mümkün olacak.

Sensörler

Hususi ya da ticari araçlara eklenen cihazlar ile aracın lokasyonu, kat edilen mesafesi, hızı saptanabiliyor. Sürücünün sürüş alışkanlıkları (hızlanma, viraj alış açısı, yakıt tüketimi) gibi veriler ile daha doğru underwriting yapılması şu anda mümkün. Tek ihtiyaç duyulan geleneksel UW metotlarından vazgeçerek bu konuya önem verecek yöneticiler.

Lokasyon Bazlı Sensörler

Fabrika, depo, ofis ve konutlarda bulunan bu sensörler ile örneğin akıllı ısıtma/soğutma yapılan sensörler ve alarm, kamera, endüstriyel kontrol sistemleri.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)

Jeofiziksel, topografik, iklim, su gibi verileri sağlayan cihazlar.

Yukarıdaki kaynaklardan sağlanan verilere erişim mümkün olduğunda 3.parti firmaların sigortacılara bu verileri işleme anlamında rolleri olacaktır. Bütün bu veriler neredeyse bütün sigortacılık ürünlerini etkileyecek, hatta yeni sigorta ürünlerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Bugüne ve Yarına Etkisi

IoT’nin sigortacılığa potansiyel etkisi nedeniyle sektörün ilgini haketmektedir. IoT’nin ve sensörlerden sağlanacak olan veriler sigortacılık için ciddi fırsatlar doğurmaktadır:

  • Direk, aracısız müşteri ilişkisi ile nesnel ve filtre edilmemiş veri
  • Müşterileri ve ihtiyaçları hakkında anlık bilgi sağlama
  • Kişiselleştirilmiş ürünler ve özellikler meydana getirebilme.

Sigortacılar için genellikle broker ve acente kanalları ile elde edilen veriler yerine, bu verilere doğrudan erişim imkanı sektör için inanılmaz bir değişiklik olacak. Önceden istendiği kadar veriye ulaşamamak ya da ulaşılan verilerin subjektif, eksik ya da isabetsiz olması gibi sorunlar ortadan kalkacak. Örneğin; sigara ve alkol kullanımı, düzenli egzersiz, kat edilen mesafe gibi bilgilere anlık olarak ulaşılabilecek.

Ayrıca yeni iş modelleri oluşacak. Örneğin kullanım bazlı sigortacılık (Usage Based Insurance-UBI) ile sürücünün kat ettiği yola paralel olarak prim ödemesi mümkün hale geldi. Şu anda 35 ülkede yaklaşık 5 milyon UBI kullanıcısı var. 2020 yılında UBI poliçelerinin %15’lere geleceği tahmin ediliyor.

Yanıt ver:

Your email address will not be published.

Site Footer